6hodinový beh Sri Chinmoya Košice

Park Anička pri Rybe Košice

Sri Chinmoy 6h race Kosice

O události

Pre veľmi nízku účasť sa tento beh ruší

For a low participation, the event is canceled.

Předchozí výsledky

Kontakt

Peter Hlač
421905306551
Poslat email
English speaking: Peter Špak
+421905783363
Poslat email

Kategorie cen

 • 6h beh
 • Prví traja v každej kategórii (trofeje, vecné ceny) / first three in each category (trophies, prizes
 • Každý bežec prihlásený do 24.08.2018 dostane:/Each runner registered until 24.08.2018 will receive:
 • funkčné bežecké tričko s motívom behu/Functional running T-Shirt
 • Mapa/map https://goo.gl/maps/zsKFzgDN6dq

6h - jednotlivci: muži/ženy/veteráni (nad 50 rokov)/veteránky (nad 50 rokov) / individuals: men/women/men veterans (over 50)/women veterans (over 50)

6h - štafety: muži/ženy / 6h relay: men/women

Štafetu tvoria maximálne traja bežci. Bežci sa môžu striedať v ľubovoľnom poradí, pričom člen štafety musí po odovzdávke absolvovať vždy minimálne aspoň jeden okruh. K odovzdaniu štafety môže prísť iba vo vyznačenom úseku pri stanovisku časomeračov. Za platnú predávku sa počíta kontakt medzi členmi štafety. Ak z nejakého vážneho dôvodu nemôže pretekár dokončiť okruh (napr. zranenie), môže hl. rozhodca udeliť výnimku. Zmiešané štafety sa zaraďujú do mužskej kategórie. Vyhodnotené budú prevé tri mužské a ženské štafety (trofeje, vecné ceny).

Výkon v behu na 6 hodín sa určuje podľa skutočnej zabehnutej vzdialenosti, s presnosťou na 1 meter. Nameraná hodnota sa zaokrúhľuje na celý meter vždy smerom hore. Pri vbiehaní do posledného kola bude pretekárovi podaná značka s jeho štart. číslom. Záver pretekov bude ohlásený sirénou, alebo iným výrazným zvukovým signálom. Po zaznení sirény je pretekár povinný zastať a umiestniť svoju značku na ľavú časť trate. Pretekár by mal vo vlastnom záujme zotrvať v jej blízkosti, pokiaľ sa k nej nedostavia merači, ktorí zapíšu štart. číslo pretekára a odmerajú skutočnú zabehnutú vzdialenosť. Pretekár si môže urobiť kedykoľvek akúkoľvek dlhú prestávku, je však povinný ju dopredu nahlásiť svojmu zapisovačovi kôl.

Traťový lekár má právo kedykoľvek odvolať pretekára z pretekov.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprevádzať bežca na bicykli, kolobežke alebo na korčuliach.

---

Each relay team comprises of maximum three runners. Runners may change in any order but after exchange of relay the running member must complete at least one lap. Exchange must occur inside changeover zone at timekeepers’ station. Valid exchange means contact (for example hand tap) between members of relay. If out of some serious reason a runner can not finish a lap (for example injury), referee can grant exemption. Mixed relays fall into men category.

Distance in 6h race is measured exactly with the accuracy of 1 meter. Measured distance is rounded up. At the beginning of last lap runner will be given a mark with his number. Finish of races will be announced by siren or other strong acoustic signal. After sounding the signal each runner is obliged to stop and place his/her mark on the left side of the track. Runners should stay close to mark till arrival of organizators that note down number of runner and measure real performed distance. Participant can take whenever however long break during a race but he/she is obliged to announce it in advance to his/her lap counter.

Event doctor has the right to call off a runner from the race anytime.

For the safety of all, it is not allowed to accompany runners on bicycle, scooter or in-line skates.

6h beh

 • 30€ (jednotlivci, prihlásení do 14.08.2018)
 • 40€ (jednotlivci, prihlásení po 14.08.2018)
 • 70€ (štafety, prihlásení do 14.08.2018)
 • 80€ (štafety, prihlásení po 14.08.2018)

Znížené štartovné musí byť uhradené prevodom do 14.08.2018 na: Sri Chinmoy Marathon Team, č.ú.: SK4011000000002624010222

Je možné zaplatiť aj pri registrácii v deň preteku.

Počas celého podujatia zabezpečujeme stravu a nápoje (a na konci jedlo) aj pre pomocníkov/doprovod/povzbudzovaciu jednotku - preto by sme radi poprosili o dobrovoľný príspevok 5€ do kasičky na registrácii - ďakujeme.

6h run

 • 30€ (individuals, registered on or before 14.08.2018)
 • 40€ (individuals, registered after 14.08.2018)
 • 60€ (relay-race, registered on or before 14.08.2018)
 • 70€ (relay-race, registered after 14.08.2018)

Reduced  fee must be paid until 14.08.2018 to: Sri Chinmoy Marathon Team, account number: SK4011000000002624010222

It is possible to pay at the registration table in day of the race.

We provide food nad drinks (and meal at the end) during the whole event also for helpers/suite/cheering squad - therefore we would like to kindly ask for 5€ donation into the cashbox at the registration - thank you.

Bežci v ultrabehoch (aj štafety):

okrem bežných vecí, prineste si so sebou nejaký stolík na veci ku ktorým chcete mať stály a rýchly prístup aby ste nemuseli chodiť do šatne (výborne sa osvedčila stará žehliaca doska - je vysoká a skladná).

prineste si stoličku (radšej nie príliš pohodlnú)

prineste si karimatku (strečing, oddych po pretekoch)

nezabudnite na ochranu proti slnku, čiapka, okuliare, opaľovací krém (opaľovací krém voľte radšej obyčajný nie taký ten odolný vode - ten zadržuje pot)

hoci je naša občerstvovacia stanica vybavená úplne špičkovo (magnézium, bioplazma, soľ, sušené morské riasy ...), môže sa stať že nemáme práve tú špeciálnu vec na ktorú ste zvyknutí. Nezabudnite si ju vziať.

Pomocníci/doprovod/povzbudzovacia jednotka:

za dobrovoľný príspevok do kasičky Vás napojíme a nasýtime.

prineste si so sebou okrem bežných vecí buď nejakú stoličku, alebo karimatku, alebo deku a hlavne dobrú náladu.

Parkovanie je od 100 do 400m od štartu, bude sa to postupne napĺňať, záleží kedy prídete.

Parking is 100 to 400 meters from start, it will gradually fill, depending on when you come.

Rýchla, s asfaltovým povrchom s mierným prevýšením na jednom úseku.

Vedie príjemným prostredím parku, 70% v tieni.

Jeden okruh meria 2000m.

mapa trate a okolia

Fast, asphalt surface with a slight elevation in one section.

It leads through nice park surrounding, 70 % shady.

One lap is 2000m long.

Map of the route and surroundings