Sri Chinmoy Self-Transcendence 6/12hod a 100km beh Šamorín

Mestský park Pomlé Šamorín

Sri Chinmoy Self-Transcendence 6/12hod a 100km beh, Šamorín

O události

Prihláste sa na ODBER NOVINIEK a prípadných informácii o zmenách!

22. ročník 6-hodinového behu a 13. ročník 12-hodinového a 100km behu sa tento rok uskutoční 22. júna 2024 v Pomlé parku v Šamoríne.

UPOZORNENIE!

Majstrovstiev Slovenska sa môžu zúčastniť len každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, registrovaný v Slovenskom atletickom zväze. Oddielová príslušnosť nie je podmienkou.

Program

sobota, 22.6.2024

 • 6:00 raňajky a registrácia účastníkov 12h a 100km behu
 • 7:00 štart 12h a 100km behu
 • 11:00 - 12:45 registrácia účastníkov 6h behu
 • 13:00 štart 6h behu
 • 19:00 koniec 6/12h behu
 • 19:00 večera
 • 20:00 vyhlásenie výsledkov 6/12h a 100km behu

Saturday, 22.6.2024

 • 6:00 breakfast and check-in of participants of 12h a 100km run
 • 7:00 start of 12h a 100km race
 • 11:00 - 12:45 check-in of participants of 6h race
 • 13:00 start of 6h race
 • 19:00 end of 6/12h races
 • 19:00 dinner
 • 20:00 announcement of 6/12h and 100km race results

@

Kontakt

Pranjal Milovník
+421905648315
Poslat email

Kategorie cen

 • 6/12h, 100km
 • prví traja v každej kategórii (trofeje, vecné ceny) / first three in each category (trophies, prizes
 • prví traja muži a ženy v absolútnom poradí / first three men and women in total rank

O behu

Entry form

https://my.raceresult.com/273525/

Vekový limit / Age limit

18 rokov (ročník 2006 a starší) / 18 years (year of birth 2006 or older)

Štafiety ročník 2010 a starší. / Relay-races, year of birth 2010 or older.

Kategórie / Categories

6/12h, 100km - jednotlivci: muži/ženy/veteráni (nad 50 rokov)/veteránky (nad 50 rokov) / individuals: men/women/men veterans (over 50)/women veterans (over 50)

6h - štafety: muži/ženy / relay-race: men/women

Štafety / Relay-races

Štafetu tvoria maximálne traja bežci. Bežci sa môžu striedať v ľubovoľnom poradí, pričom člen štafety musí po odovzdávke absolvovať vždy minimálne aspoň jeden okruh. K odovzdaniu štafety môže prísť iba vo vyznačenom úseku pri stanovisku časomeračov. Za platnú predávku sa počíta kontakt medzi členmi štafety. Ak z nejakého vážneho dôvodu nemôže pretekár dokončiť okruh (napr. zranenie), môže hl. rozhodca udeliť výnimku. Zmiešané štafety sa zaraďujú do mužskej kategórie. Vyhodnotené budú prvé tri mužské a ženské štafety (trofeje, vecné ceny).

Výkon v behu na 6 a 12 hodín sa určuje podľa skutočne zabehnutej vzdialenosti, s presnosťou na 1 meter. Nameraná hodnota sa zaokrúhľuje na celý meter vždy smerom hore. Pri vbiehaní do posledného kola bude pretekárovi podaná značka s jeho štart. číslom. Záver pretekov bude ohlásený sirénou, alebo iným výrazným zvukovým signálom. Po zaznení sirény je pretekár povinný zastať a umiestniť svoju značku na ľavú časť trate. Pretekár by mal vo vlastnom záujme zotrvať v jej blízkosti, pokiaľ sa k nej nedostavia merači, ktorí zapíšu štart. číslo pretekára a odmerajú skutočnú zabehnutú vzdialenosť. Pretekár si môže urobiť kedykoľvek akúkoľvek dlhú prestávku, je však povinný ju dopredu nahlásiť svojmu zapisovačovi kôl.

Časový limit na 100km je 12 hodín.

Traťový lekár má právo kedykoľvek odvolať pretekára z pretekov.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprevádzať bežca na bicykli alebo na korčuliach.

---

Each relay team comprises of maximum three runners. Runners may change in any order but after exchange of relay the running member must complete at least one lap. Exchange must occur inside changeover zone at timekeepers’ station. Valid exchange means contact (for example hand tap) between members of relay. If out of some serious reason a runner can not finish a lap (for example injury), referee can grant exemption. Mixed relays fall into men category.

Distance in 6 and 12h race is measured exactly with the accuracy of 1 meter. Measured distance is rounded up. At the beginning of last lap runner will be given a mark with his number. Finish of races will be announced by siren or other strong acoustic signal. After sounding the signal each runner is obliged to stop and place his/her mark on the left side of the track. Runners should stay close to mark till arrival of organizators that note down number of runner and measure real performed distance. Participant can take whenever however long break during a race but he/she is obliged to announce it in advance to his/her lap counter.

Time limit for 100km race is 12 hours.

Event doctor has the right to call off a runner from the race anytime.

For the safety of all, it is not allowed to accompany runners on bicycle or in-line skates.

Majstrovstvá SR

Z poverenia Slovenského atletického zväzu zabezpečuje Sri Chinmoy Marathon Team usporiadanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v behu na 100km na ceste.

Podmienky účasti: Zúčastniť sa môže každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, registrovaný v Slovenskom atletickom zväze. Oddielová príslušnosť nie je podmienkou.

Technické podmienky: Preteká sa podľa platných pravidiel IAAF. Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie.

Podmienky hodnotenia: Preteká sa v kategórii muži a v kategórii ženy bez rozdielu veku. Titul M-SR sa bude udeľovať iba v prípade, že v kategórii odštartujú min. traja pretekári, ktorý splnia všetky stanovené podmienky. O titul môžu súťažiť aj účastníci 12 hodinového behu, ktorí v limite 12 hodín absolvujú vzdialenosť 100km.

Ceny: Prví traja získajú medaile a diplomy. Prvým v kat. bude udelený titul Majstra/Majsterky Slovenskej republiky na rok 2024.

Štartovné / Fees

12h a 100km beh

 • 55€ (prihlásení do 31.3.2024)
 • 65€ (prihlásení po 31.3.2024)
 • 75€ (na mieste)

6h beh

 • 35€ (jednotlivci, prihlásení do 31.3.2024)
 • 45€ (jednotlivci, prihlásení po 31.3.2024)
 • 55€ (na mieste)
 • 25€ za člena štafety, prihlásení do 31.3.2024, tj. za 3 členov 75€
 • 30€ za člena štafety, prihlásení po 31.3.2024, tj. za 3 členov 90€
 • 35€ za člena (na mieste). tj. 115€

Znížené štartovné musí byť uhradené prevodom do 31.3.2024 na: Sri Chinmoy Marathon Team, č.ú.: SK4011000000002624010222. Do poznámky uviesť meno bežca alebo názov štafety.

Počas celého podujatia zabezpečujeme stravu a nápoje (a na konci večeru) aj pre pomocníkov/doprovod/povzbudzovaciu jednotku - preto by sme radi poprosili o dobrovoľný príspevok 5€ do kasičky na registrácii - ďakujeme.

 
12h and 100km run

 • 55€ (registered on or before 31.3.2024)
 • 65€ (registered after 31.3.2024)
 • 75€ (in the race day)

6h run

 • 35€ (individuals, registered on or before 31.3.2024)
 • 45€ (individuals, registered after 31.3.2024)
 • 55€ (in the race day)
 • 25€ for relay member (relay-race, registered on or before 31.3.2024), for 3 members 75€
 • 30€ for relay member (relay-race, registered after 31.3.2024), for 3 members 90€
 • 35€ for relay member (in the race day), for 3 members 115€

Reduced  fee must be paid until 31.3.2024 to: Sri Chinmoy Marathon Team, account number: SK4011000000002624010222. As a note write a name of the runner or name of the relay team.

We provide food nad drinks (and dinner at the end) during the whole event also for helpers/suite/cheering squad - therefore we would like to kindly ask for 5€ donation into the cashbox at the registration - thank you.

Tipy / Tips

Bežci v ultrabehoch (aj štafety):

okrem bežných vecí, prineste si so sebou nejaký stolík na veci ku ktorým chcete mať stály a rýchly prístup aby ste nemuseli chodiť do šatne (výborne sa osvedčila stará žehliaca doska - je vysoká a skladná).

prineste si stoličku (radšej nie príliš pohodlnú)

prineste si karimatku (strečing, oddych po pretekoch)

nezabudnite na ochranu proti slnku, čiapka, okuliare, opaľovací krém (opaľovací krém voľte radšej obyčajný nie taký ten odolný vode - ten zadržuje pot)

väčšina ultrabežcov zvykne po 6-tich hodinách meniť obuv (ani tak nie kvôli otlakom, ako kvôli zmene samotnej)

hoci je naša občerstvovacia stanica vybavená úplne špičkovo (magnézium, bioplazma, soľ, sušené morské riasy ...), môže sa stať že nemáme práve tú špeciálnu vec na ktorú ste zvyknutí. Nezabudnite si ju vziať.

Pomocníci/doprovod/povzbudzovacia jednotka:

za dobrovoľný príspevok do kasičky Vás napojíme a nasýtime.

prineste si so sebou okrem bežných vecí buď nejakú stoličku, alebo karimatku, alebo deku a hlavne dobrú náladu.

Parkovanie / Parking

Parkovať je možné na parkovisku pri Pomlé parku. Vjazd do parku je zakázaný.

GPS súradnice: N 48°02'21.0" E 17°19'13.8"

Parkovisko a cestu z neho k registrácii nájdete vyznačené na mape


Parking is possible at the parking lot at the ice-ring stadium. No entrance to the park with a car.

GPS coordinates: N 48°02'21.0" E 17°19'13.8"

Parking lot and the way to check-in you will find marked on the map

Direction

Ubytovanie / Accommodation

REŠTAURÁCIA A HOTEL ŽITNÝ OSTROV-CSALLÓKÖZ
Vinohradnícka 48, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 24 15
Recepcia: 0915 761880
Hotel: 0908 770745
e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk
web: www.hasossamorin.edu.sk

X-BIONIC® HOTEL
Dubová 33
93101 Šamorín
Tel.: +421 31 326 2000
E-mail: info@x-bionicsphere.com
 www.x-bionicsphere.com

HOTEL KORMORÁN
Čilistov 50, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-590 91 00
e-mail: info@hotelkormoran.sk
www.hotelkormoran.sk

HOTEL SAMARIA
Bratislavská 100/D
Tel.:+421 (0)31 590 5353
hotel@samariahotel.sk
www.samariahotel.sk

REŠTAURÁCIA A PENZIÓN TORNYOS
Bratislavská cesta, 931 01 Šamorín
tel:031/5501970
mobil: 0948 859 966
e-mail: info@hospic-bratislava.sk

BARTAL – VIN s r.o.
Gančháza 1112/1
93101 Šamorín
tel: 0905/676 416
0905/819 643
e-mail: laci.bartal@gmail.com

Trať / Course

Rýchla, s asfaltovým povrchom bez prevýšenia.

Okruh 723,3m. 100km beh je 138 okruhov a 185m.

Vedie príjemným prostredím parku, 80% v tieni.

Trať je IAAF certifikovaná.

Jeden okruh meria 723,3m.

mapa trate a okolia


Fast, asphalt surface without rise.

It leads through nice park surrounding, 80 % shady.

Lap has 723,3m. 100km race is 138 laps and 185m.

Track is IAAF certified.

One lap is 723,3m long.

course and surrounding area map

Štartová listina

Zoznam prihlásených si môžete pozrieť tu.

Previous Results

 • 2023 Jun 17th
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Šamorin 2023

  Výsledky nájdete na tejto linke. (link is external)

  Keď kliknete na meno bežca, máte možnosť si pozrieť aj jednotlivé kolá. Tiež máte možnosť si vytlačiť diplomy.

 • 2022 May 28th
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Šamorin 2022
 • 2019 Jun 29th
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Samorin 2019

  Šamorín 2019

   

  Výsledky nájdete na tejto linke.

  Keď kliknete na meno bežca, máte možnosť si pozrieť aj jednotlivé kolá. Tiež máte možnosť si vytlačiť diplomy.

  A ešte článok od nášho pravideľného účastníka Milana Roskopfa:

   

  Najdramatickejší súboj v 12-hodinovom bežeckom ultramaratóne.

  (Pomaly ďalej zájdeš)

   

  To čo sa udialo na bežeckom podujatí  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Samorin 2019 29.7.2019 je veľkou športovou raritou.

  V 12 hodinovom bežeckom ultramaratóne predviedli bežci Rain Vellerind (EST) a František  Čapka (ČR) neuveriteľne zhodné výkony pri absolútne rozdielnej taktike behu. V cieli po 12-hodinovom trápení v úmornej horúčave zabehli vzdialenosti s rozdielom dvoch metrov!!!  v prospech bežca z Estónska.

  Ich výsledné zdolané vzdialenosti 101,288 km a 101,286 km klamlivo napovedajú, že bežali celých 12 hodín plece pri pleci, no skutočnosť bola celkom iná.

  Od samého začiatku začal bežať  Čapka v svižnom  tempe a jednotlivé okruhy s obvodom 723 metrov zdolával až do méty 28,393  kilometra (40. okruh) v tempe pod 4 minúty na jeden okruh.  

  Naopak Vellerind držal tempo od štartu  tesne pod 4:30 na jeden okruh čo spôsobilo, že po zdolaní 40 okruhov (28,393 km) mal Estónec už časovú stratu 21:27 minúty na českého bežca.

  Medzičas na maratón mal Čapka 3:53:48 a Vellerind 4:28:22  (rozdiel 34:34 min.).

  ...A  strata estónskeho bežca sa neustále hrozivo zvyšovala až do 70. okruhu  (50,092 km) kedy už dosiahla hodnotu presne 43 minút! (Na tejto méte obaja prakticky dosiahli polovicu celkovej zdolanej vzdialenosti po 12 hodinách).

  Pri podrobnom prehľade tabuľky jednotlivých okruhov je viditeľné, ako sa však časová strata estónskeho bežca postupne po 50 km začala pozvoľna po každých ďalších desiatich okruhoch zmenšovať.

  80. okruh 40:54 min,

  90. okruh 37:00 min,

  100. okruh 30:42 min,

  110. okru 28:34 min,

  120 okruh 26:01 min,

   130 okruh 11:05 min,

   140 okruh 1:34 min.

  Po zdolaní 140 okruhu už v podstate vbiehali do cieľovej rovinky, kde na úseku merajúcom 563, resp 565 m Vellerind nielenže úplne vynuloval túto minimálnu stratu, ale v limite 12 hodinového behu  zdolal českého ultramaratónca o púhe 2 (slovom dva) metre!!!

  Celá dráma spočívala v tom, že kým český bežec vsadil na rýchly úvod s rizikom pomalšieho záveru, tak estónsky bežec preukázal oveľa vyrovnanejšie tempo počas celých 12 hodín. Svedčia o tom aj pomery medzi najrýchlejšími a najpomalšími desiatimi okruhmi oboch bežcov.

   Čapka 38:48 – 69:23min,  Vellerind 44:19 – 58:57 min.

  Alebo porovnanie časov (spomalenia) na prvých 70 + druhých 70 okruhoch.

  Čapka 4:54:14 h + 7:01:24 h  Vellerind 5:37:13 h + 6:19:51 h.

  Títo dvaja hrdinovia tak zodpovedali na často kladenú otázku pre ultramaratóncov: Je lepší rýchlejší začiatok s rizikom pomalšieho záveru, alebo je lepšie udržovať pomalšie, ale čím rovnomernejšie tempo počas celého behu. Odpoveďou v tomto prípade je rozdiel 2 metrov!!! pri 12-hodinovom behu  v prospech rovnomernosti...

  Potvrdilo sa tak aj heslo POMALY ĎALEJ ZÁJDEŠ J (konkrétne o 2 m viac za 12 hodín)

  Zaujímavosťou je aj to, títo dvaja borci obsadili v kategórii M50+ miesta tesne za stupňami víťazov ( teda 4 a 5 miesto), hoci za tento dramatický „porovnávací“  duel by si zaslúžili osobitné vyznamenanie!

   

  Milan Roskopf (priamy účastník 12-hodinového behu no s podstatne slabším výkonom)            

 • 2018 May 13th
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Nitra 2018
 • 2017 May 20th
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Nitra 2017
 • 2016 May 22nd
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Nitra 2016
 • 2015 May 9th
  6/12h a 100km beh Nitra 2015